Labs - Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego

Zaproszenie

Członkowie łomżyńskiego środowiska brydża sportowego w ramach Łomżyńskiej Akademii Brydża Sportowego uczestniczą w cotygodniowych turniejach brydża sportowego. Turnieje rozpoczynają się co poniedziałek o godzinie 17.00 i trwają przez około 4-5 godzin w zależności od ilości rozdań ( zwykle jest to około 30 rozdań). Turnieje rozgrywane są na stołach z zasłonami, tak aby poszczególni zawodnicy nie mogli siebie widzieć co eliminuje nawet nieumyślne przekazywanie sobie informacji w licytacji i rozgrywce brydżowej. Na starcie jest średnio 10-11 par (20-22osoby).
W każdy pierwszy, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca ŁABS bierze udział w Ogólnopolskich Tyrniejach z cyklu "Pajączek". Układy kart przysyłane są z Polskiego Związku Brydża Sportowego – karty są powielane (układane zgodnie z przysłanymi rozkładami). Wyniki z turnieju lokalnego jaki zostaną osiągnięte przez brydżystów łomżyńskich wysyłane są do centrali i są porównywane do pozostałych ośrodków, w których odbywają się podobne turnieje. Dzięki temu można porównać się do brydżystów z całej Polski a nawet z innych krajów, które uczestniczą w rozgrywkach.
Zapis w turniejach prowadzony jest metodą elektroniczną to znaczy poszczególne wyniki wprowadzane są do specjalnych urządzeń (przypominających kalkulatory tak zwane pierniczki), które za pośrednictwem fal radiowych komunikują się z urządzeniem odbiorczym i przekazują wyniki do komputera. Prowadzenie tego typu zapisu jest nie lada ułatwieniem w stosunku do ręcznego liczenia wyników, ponieważ pozwala niezwłocznie po turnieju na obejrzenie wyników.